fbpx

Personeelstekort in de zorg, techniek, ICT en onderwijs oplossen met Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment process outsourcing juf in het onderwijs

Recruitment Process Outsourcing (RPO) is een goede oplossing om het personeelstekort in de zorg, techniek, ICT en onderwijs op te lossen. RPO, oftewel Recruitment Process Outsourcing, is het aantrekken van een team van wervingsspecialisten. Met RPO gaat het om meer dan slechts het vervullen van vacatures; het gaat om het creëren van een duurzame strategie voor de lange termijn. Hoge wervingskosten zijn met RPO verleden tijd. Door RPO in te zetten wordt enerzijds het personeelsvraagstuk op de korte termijn opgelost en anderzijds worden personeelsuitdagingen op de lange termijn voorkomen.

Het tekort aan medewerkers in de sector zorg en welzijn zal tegen 2033 zijn opgelopen naar maar liefst 189.800 medewerkers, blijkt uit een nieuwe prognose van Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW). Ook heeft het kabinet aangekondigd dat het 123 miljoen toewijst voor de aanpak van het personeelstekort in de techniek en ICT. Dit geld is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds en maakt deel uit van het Actieplan Groene en Digitale banen. Het basis- en speciaal onderwijs heeft ook te kampen met een lerarentekort van 9.800 voltijdbanen. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. In het voortgezet onderwijs is er een tekort van 3.800 voltijdbanen.

Starten met RPO begint bij Sterk in Matches met het uitvoeren van een Employer branding scan, bestaande uit doordachte stappen die het bedrijf begeleiden naar een strategisch en duurzaam recruitmentproces. De uitkomst van deze scan dient als startpunt voor de samenwerking. De volgende onderdelen worden tegen het licht gehouden met daarbij een passend advies.

  • Werken-bij-pagina;
  • Bedrijfsvideo en -foto’s;
  • Medewerkers aan het woord;
  • Website design;
  • Employee journey;
  • Candidate experience;
  • Arbeidsvoorwaarden;
  • Inzet wervingskanalen;
  • Arbeidspotentieel gericht op de huidige vacatures;
  • Toegevoegde waarde om bij het bedrijf aan de slag te gaan.

Om te starten, worden eerst de dringende pijnpunten aangepakt. Er wordt direct ingesprongen op de korte termijn vacatures en gelijktijdig wordt er gewerkt aan het vormgeven van een aantrekkelijk werkgeversimago voor de lange termijn. Een grondige nulmeting, ofwel de Employer branding scan, vormt hierbij de basis. Hierbij brengen we de behoeften in kaart, analyseren de huidige situatie en er wordt een gedegen plan

Lees verder