fbpx

Wat is de employee journey en hoe breng je deze in kaart?

Meer informatie over de employee journey

Op deze krappe arbeidsmarkt heerst er schaarste aan talenten. Het is dan ook voor veel bedrijven een lastige opgave om openstaande vacatures te vullen. Een goede reputatie van uw bedrijf kan helpen bij het aantrekken van nieuw talent. Een goede reputatie wordt onder andere bepaalt door de werknemerstevredenheid. Dat kunnen kandidaten zijn die vol enthousiasme het sollicitatieproces doorlopen of medewerkers die al jaren met veel plezier binnen het bedrijf werken. Om deze medewerkerstevredenheid te behouden, is het zinvol om de employee journey in kaart te brengen.

Wat is de employee journey?

De employee journey, ook wel werknemer reis, is de reis die een medewerker aflegt binnen een organisatie: vanaf het moment dat een kandidaat komt solliciteren tot aan het moment dat het eerste contract wordt getekend. Hierin staan alle contactmomenten tussen uw bedrijf en de medewerkers centraal. Deze contactmomenten worden ook wel de employee journey touchpoints genoemd. 

Lees ook: wat is employer branding en waarom is het belangrijk voor uw bedrijf?

Wat biedt het?

Uw medewerkers besteden wekelijks veel tijd aan het werken binnen uw organisatie. Hoe fijn is het als uw medewerkers daar trots op zijn? Om dat te realiseren moet het werken binnen uw organisatie een beleving op zich zijn. In de employee journey ligt de focus op contactmomenten tussen de organisatie en de medewerker. De optelsom van alle positieve ervaringen vormen de beleving. 

Waarom is de employee journey belangrijk? 

De krappe arbeidsmarkt maakt bedrijven kwetsbaar. Daarom zijn bedrijven zich steeds meer bewust van de ervaringen van hun medewerkers. Medewerkers die stress ervaren binnen hun werk zijn eerder ontevreden en zullen sneller de stap nemen om uw bedrijf te verlaten. Tevreden medewerkers presteren juist beter en zullen eerder ambassadeur worden van uw organisatie. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om tevreden medewerkers in uw bedrijf te hebben en dat een employee journey map hier een bijdrage aan kan leveren. Alle contactmoment tussen u en uw werknemers worden in zo’n map in kaart gebracht. Het in kaart brengen van deze contactmoment zorgt ervoor dat u de touchpoints kunt optimaliseren zodat u de ervaring van uw medewerkers zo optimaal mogelijk kunt maken. 

Push- en pullfactoren

U wilt uw werknemer natuurlijk het liefst zolang mogelijk binnen uw organisatie houden. Toch wisselen medewerkers om verschillende redenen van baan. Bijvoorbeeld omdat ze een beter aanbod krijgen. Dat is een pullfactor waar u niets aan kunt doen. Er zijn ook pushfactoren: factoren die ervoor zorgen dat medewerkers uw organisatie verlaten, bijvoorbeeld vanwege negatieve gebeurtenissen binnen het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat het verloop van medewerkers binnen uw organisatie zo laag mogelijk is, moet u het aantal pushfactoren verkleinen en een positief imago rondom uw bedrijf creëren. 

De employee journey map in kaart brengen

Met een employee journey map brengt u de medewerker reis in kaart en leert u deze beter begrijpen en beïnvloeden. Door de employee journey en de verschillende touch points te visualiseren wordt duidelijk op welke moment uw organisatie een grote impact heeft op uw medewerkers. Zo wordt ook duidelijk hoe deze impact op dit moment wordt gebruikt. Wordt er binnen uw organisatie bijvoorbeeld genoeg tijd besteed aan het inwerken van nieuwe medewerkers? Zijn er genoeg mogelijkheden voor groei en wordt er stilgestaan bij successen?  

Hoewel iedere medewerker de employee journey binnen uw bedrijf anders ervaart, zijn er een aantal belangrijke moment die bijna in elke werknemer reis voorbij komen:

  • Het eerste gesprek tussen werkgever en werknemer;
  • Het tekenen van het contract;
  • De eerste werkdag;
  • Het eerste voortgangsgesprek;
  • De verjaardag van een werknemer;
  • Etc.

De employee journey map succesvol inzetten

Medewerkers die zich met liefde inzetten voor uw organisatie zijn van onschatbare waarde. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers ambassadeur worden van uw organisatie moet u ze motiveren, waarderen en belonen. Zo zullen ze gegarandeerd meer rendement opleveren. Een employee journey map is maatwerk en is voor elke medewerker en elke organisatie anders. Stel uzelf de volgende vragen bij het maken van een employee journey map:

  • Kan ik de algemene employee journey verdelen in fases? Bijvoorbeeld onboarding (instroom), doorstroom en offboarding (uitstroom).
  • Wat zijn de belangrijkste touchpoints per fase?
  • Welke touchtpoints hebben de grootste impact op de beleving van medewerkers?
  • Hoe kan ik deze impact op een positieve manier beïnvloeden? 

Wanneer u de employee journey map in kaart heeft gebracht is een logische vervolgstap het identificeren van de belangrijkste verbeterpunten en het creëren van nieuwe strategieën om verbetering in gang te zetten. Het resultaat? Blije medewerkers én meer succes!

Wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, laat u terugbellen of vul de gratis recruitment scan in.

Lees verder